Didactic Việt Nam

Didactic Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm thiết bị đào tạo nghề trong nền giáo dục Việt Nam (Festo, Siemens, Studica, Mitsubishi, Omron, Schneider, ABB, …). Với sự đa dạng về sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng; chúng tôi luôn mang lại những giá trị khác biệt, cải tiến sáng tạo định hướng nghề nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, kỹ thuật điện tử.

Phòng thực hành STEM – Khoa Học Công Nghệ 

Đánh thức đam mê- Định hướng nghề nghiệp- Phát triển tương lai

Phòng thực hành STEM của Festo Didactic tập trung vào công nghệ và thiết kế kỹ thuật, tích hợp các khái niệm khoa học và toán học đưa vào các chương trình đào tạo và thực hành trên các mô đun, thiết bị STEM