Đẩy mạnh Giáo dục STEM vào trường trung học tại Việt Nam

đẩy mạnh giáo dục stem vào chương trình trung học tại việt nam

Ngày 14/08/2020, dựa theo công văn số 3089 của Bộ GD & ĐT tiếp tục thực hiện triển khai quán triệt và đẩy mạnh chương trình giáo dục STEM vào các trường trung học khắp nước Việt Nam. Đây trở thành động lực khai hỏa cho các trường học tại Việt Nam trong việc tăng cường và phát triển đào tạo các thế hệ mầm non trẻ tiếp cận các lĩnh vực ngành STEM trong cách mạng công nghiệp 4.0.

Dựa theo ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Thủ tướng Chính phủ ngày 4/5/2017. Sau 3 năm (2017 -2018) thực hiện triển khai đưa giáo dục STEM vào thí điểm tại 15 tỉnh, thành phố và 60 trường học tại Việt Nam. Kết quả đạt được nhiều hiệu quả hơn cả mong đợi. Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học – Nguyễn Xuân Thành cho biết, hoạt động này đã được nhiều cơ sở thực hiện hiệu quả, đảm bảo mục tiêu, phù hợp điều kiện thực tế nhà trường. Việc đưa giáo dục STEM vào trường trung học mang lại nhiều ý nghĩa, phù hợp với định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

Trong công văn ngày 14/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn một số nội dung thực hiện giáo dục STEM và tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục STEM trong trường trung học như sau:

A. Mc đích 

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí và giáo viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM trong trường trung học; thống nhất nội dung, phương pháp và các hình thức t chức thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường;

2. Tăng cường áp dụng giáo dục STEM trong giáo dục trung học nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

3. Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí và giáo viên về việc tổ chức, quản lý, xây dựng và thực hiện dạy học theo phương thức giáo dục STEM.

B. Các hình thức tổ chức giáo dục STEM

Giáo dục STEM là một phương thức giáo dục nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng trong thực tiễn.

Nội dung bài học theo chủ đề (sau đây gọi chung bài học) STEM gắn với việc giải quyết tương đối trọn vẹn một vấn đề, trong đó học sinh được tổ chức tham gia học tập một cách tích cực, chủ động và biết vận dụng kiến thức vừa học để giải quyết vấn đề đặt ra; thông qua đó góp phần hình thành phẩm chất năng lực cho học sinh.

Tùy thuộc vào đặc thù từng môn học và điều kiện cơ sở vật chất, các trường có thể áp dụng linh hoạt các hình thức tổ chức giáo dục STEM như sau: Dạy học các môn khoa học theo bài học STEM, Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM và Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật.

C. Nội dung giáo dục STEM

1. Bài học STEM

a) Nội dung bài học STEM nằm trong chương trình giáo dục phổ thông, gắn kết các vấn đề của thực tiễn xã hội

b) Bài học STEM dựa theo quy trình thiết kế kĩ thuật

c) Phương pháp dạy học đưa học sinh vào các hoạt động tìm tòi và khám phá, định hướng hành động

d) Hình thức t chức dạy học cần lôi cuốn học sinh vào hoạt động kiến tạo, tăng cường hoạt động nhóm, tự lực chiếm lĩnh kiến thức mới và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề.

e) Thiết bị dạy học cần lưu ý đến việc sử dụng thiết bị, công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận với chi phí tối thiếu.

2. Hoạt động trải nghiệm STEM

a) Nội dung hoạt động trải nghiệm STEM được lựa chọn phải gắn với việc thực hiện mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, tạo hứng thú và động lực học tập nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

b) Hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM cần phong phú, đa dạng, lôi cuốn học sinh vào hoạt động tìm tòi, khám phá và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong thực tiễn xã hội, khoa học và công nghệ.

3. Đ tài/dự án nghiên cứu khoa học, kĩ thuật

a) Học sinh tham gia học tập trên cơ sở tự nguyện, có năng lực, sở thích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn; chú trọng phát hiện các học sinh có năng lực và sở thích thông qua quá trình tổ chức dạy học bài học STEM và các hoạt động trải nghiệm STEM.

b) Lựa chọn đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, kĩ thuật phù hợp với học sinh hoặc nhóm học sinh trên cơ sở đáp ứng quy định tại Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết Công văn số 3089 của Bộ GD & ĐT: tại đây

Dựa theo xu hướng phát triển và tầm quan trọng của giáo dục STEM, hãng Festo cung cấp các thiết bị dạy học STEM dựa theo tiêu chuẩn NGSS của Hoa Kỳ hiệu quả. Phù hợp với mục đích, hình thức và nội dụng về đào tạo giáo dục STEM theo công văn của Bộ GD & ĐT. Mang đến giải pháp chìa khóa trao tay cho giáo viên và học sinh với môi trường học tập STEM 4.0 mới. Mỗi thiết bị dạy học STEM sẽ bao gồm các chủ đề đào tạo thực tiễn, ứng dụng dựa trên các tiêu chí như: các bài học phù hợp với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông, thực hành các mẫu bài tập và dự án ứng dụng thực tế trong lĩnh vực ngành nghề STEM, nâng cao phát triển các kỹ năng mềm và cứng. Đồng thời đưa ra các các giải pháp sáng tạo và thiết kế mới cho mỗi dự án thử thách mới đi theo mỗi chương trình học về STEM. Xem các thiết bị dạy STEM: tại đây

PHÒNG THỰC HÀNH STEM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 4.0 (Video)

y-mnh-gio-dc-stem-vo-trng-trung-hc-ti-vit-nam-didactic-vit-nam