GIÁO DỤC STEM CỦA HÃNG FESTO

Giáo dục STEM tích hợp của Festo Didactic tập trung vào công nghệ và thiết kế kỹ thuật, tích hợp các khái niệm khoa họctoán học bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận thiết bị thực tế với mục tiêu cung cấp cho học sinh những khái niệm ứng dụng cơ bản của khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, sinh học, vật lý, tin học.

Dạy học tích hợp theo chủ đề liên mônvận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn. Cách tiếp cận giáo dục tích hợp của Festo nhấn mạnh sự đổi mới, cách thức giải quyết vấn đề, tư duy phản biệnsáng tạo bằng các mô đun/ kit đào tạo thực hành; cho phép học sinh áp dụng các nguyên tắc cơ bản về toán học, khoa học để hoàn thành các công việc của bài tập thực hành. Bên cạnh đó, STEM giúp các em học sinh tiếp cận dần với ngoại ngữ trong khoa học kỹ thuậtđịnh hướng nghề nghiệp trong tương lai

Giáo dục STEM tích hợp của Festo Didactic mang đến giải pháp chìa khóa trao tay để thực hiện các chương trình STEM ở trường trung học phổ thông. Chương trình giảng dạy điện tử ( E- learning) và người đào tạo thực hành nhấn mạnh vào sự đổi mới, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, sáng tạo và tập trung vào ba nhóm lĩnh vực cốt lõi: Công nghệ môi trườngCơ Điện Tử và Sản Xuất Tiên TiếnCông nghệ cao.

Giáo viên kết hợp các thiết bị thực hành STEM chung với chương trình phổ thông hoặc thông qua các chương trình khoa học, hoạt động ngoại khóa về các chủ đề STEM, giới thiệu công nghệ mới và khơi nguồn đam mê, kích thích tính sáng tạo của học sinh, giúp học sinh trải nghiệm khám phá và tăng kỹ năng giải quyết vấn đề trên các mô hình STEM.

Giải pháp STEM của Festo Didactic tập trung vào Công nghệ “T” & Kỹ thuật “E” sử dụng hệ thống đào tạo thực hành dựa trên nền tảng bài tập thực tế. 

Các tính năng và lợi ích của chương trình giảng dạy:

  • Nội dung dựa trên tiêu chuẩn (NGSS, STL)*
  • Các khóa học được thiết kế dựa trên vấn đề và tập trung vào các tình huống thực tế.
  • Vừa học vừa làm “Learning by Doing”.
  • Mỗi khóa học được trình bày với Dự án Thử Thách ( Project Challenge).
  • Dự án Hỗ Trợ ( Project Supporter)  cung cấp nguồn kiến thức cụ thể theo mỗi chủ đề.
  • Bảng thiết kế quy trình kỹ thuật tương tác để hoàn thành các dự án.
  • Hướng dẫn chi tiết hướng dẫn cụ thể cho từng khóa học.
  • Phiếu tự đánh giá các hoạt động dựa trên dự án. Tuân thủ theo tiêu chuẩn SCORM.
  • Tối ưu hóa để sử dụng với Hệ thống quản lý nội dung học tập MindSight (LCMS).

* Tất cả nội dung, hoạt động, thách thức và dự án được liên kết với mục tiêu học tập. Tiêu chuẩn tương ứng về kiến ​​thức công nghệ (STL), được phát triển bởi Hiệp hội các nhà giáo dục công nghệ và kỹ thuật quốc tế (ITEEA) và Tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo (NGSS).

 

logo stem
stem tích hợp