Hiển thị kết quả duy nhất

Khóa học STEM Phân tích kỹ thuật và ứng suất người học sẽ đảm nhận vai trò của các kỹ sư dân dụng để thiết kế các cấu trúc, như các tòa nhà và cầu.

m-hnh-phn-tch-k-thut-v-ng-sut-engineering-amp-stress-analysis-didactic-vit-nam