STEM Robotics – Robotino – Robot di động

Thương hiệu: Festo (Đức)

Tính năng nổi bật:

– Hệ thống đào tạo về robot di động của chúng tôi phù hợp với việc truyền đạt các vấn đề cơ bản về cơ điện tử và khoa học máy tính, cũng như để sử dụng cho các ứng dụng khác trong các lĩnh vực Robot di động (AMR) và phương tiện tự động (AGV).
– Cấu trúc mở của Robotino cho phép dễ dàng truy cập vào các chủ đề liên quan đến Logistics.

stem-robotics-robotino-robot-di-ng-didactic-vit-nam