Thiết bị thực hành STEM – Năng Lượng Tái Tạo

Hãng Festo

Đặc điểm nổi bật:

+ Thiết kế hệ thống phát điện cho hai thành phố.

+ Tính hiệu quả trong quá trình tuyền năng lượng.

+ Đo mức năng lượng.

+ Yếu tố pin mặt trời liên quan đến năng lượng ánh sáng mặt trời.

+ So sánh và đo lường kết quả của khí động học và thủy động lực học.

+ Phân tích Hydrogen được xem như một nguồn năng lượng.

Nội dung đào tạo thiết bị Khám phá Năng Lượng Tái Tạo bám sát nội dung chương trình giáo dục phổ thông: Lớp 7, Lớp 8, Lớp 9 và Lớp 10 (Vật Lý và Công Nghệ).

thit-b-thc-hnh-stem-nng-lng-ti-to-didactic-vit-nam