Tập huấn sử dụng thiết bị robot di động cho kỳ thi tay nghề TP.HCM năm 2019

Tap Huan Thiet Bi Robot Di đong

Tập huấn sử dụng thiết bị robot di động cho kỳ thi tay nghề TP.HCM năm 2019 diễn ra vào sáng 4/12/2019 tại Trường Trung Cấp Nghề Kỹ Thuật Công Nghệ Hùng Vương.

Căn cứ kế hoạch thi tay nghề TP.HCM năm 2019 của Sở Lao động Thương Binh và Xã hội TP.HCM ( xem tại đây)

Để hỗ trợ các đội tham gia dự thi tay nghề Robot di động tay nghề TP.HCM năm 2019, kính mời các Chuyên gia và các thí sinh tham gia tập huấn sử dụng thiết bị robot di động , cụ thể như sau:

– Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 8h30 ngày 04 tháng 12 năm 2019
–  Địa điểm: Trường TCN KTCN Hùng Vương: địa chỉ 161 -165 Nguyễn Chí Thanh, P.12, Quận 5, TP.HCM
–  Chương trình: gửi qua email
– Thành phần: Chuyên gia và các thí sinh nghề Robot di động.
– Kinh phí: Đi lại, ăn uống, chỗ ở tự túc

Thư mời đính kèm: tại đây

 

tp-hun-s-dng-thit-b-robot-di-ng-cho-k-thi-tay-ngh-tp-hcm-nm-2019-didactic-vit-nam