Category Archives: WorldSkills

Cuộc thi Tay Nghề Thế Giới Năm 2021 (WorldSkills 2021)

Cuộc Thi Tay Nghề Thế Giới Năm 2021

Vào năm 2021, thành phố Thượng Hải của Trung Quốc sẽ đăng cai tổ chức Cuộc thi Tay Nghề Thế Giới Năm 2021 lần thứ 46. Cuộc thi Tay Nghề Thế Giới Năm 2021 tại Thượng Hải, Trung Quốc sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 9/2021. Hơn 1.300 các thí

Kì thi Tay Nghề Thế Giới WorldSkills

Kì thi Tay Nghề Thế Giới WorldSkills

Kì thi Tay Nghề Thế Giới WorldSkills được coi như kỳ thi Olympic trong lĩnh vực nghề nghiệp. Kỳ thi này hội tụ các tiêu chuẩn nghề nghiệp mới nhất và đưa ra các quy định chuẩn mực đối với kỹ năng của từng ngành nghề. Được tổ chức 2 năm một lần (vào các năm

worldskills-didactic-vit-nam